Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Ubezpieczenie kredytu

  To jedna z form przejściowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, ubezpieczający zaś jest zobowiązany do przedstawienia warunków umowy kredytu.

 • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  Forma zabezpieczenia wykorzystywana przez bank w kredytach hipotecznych, w których wkład własny kredytobiorcy jest w ocenie banku zbyt niski.
 • Ubezpieczenie przejściowe

  Ubezpieczenie przejściowe inaczej, pomostowe. Do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości używane jest w każdym banku. Zabezpieczeniem pożyczanych pieniędzy kredytów hipotecznych jest wpis banku na pierwszym miejscu do IV działu księgi wieczystej nieruchomości. Bez tego wpisu bank nie mógłby wnosić roszczeń, gdyby kredytobiorca jednak kredytu nie spłacał i nie mógłby sprzedać danej nieruchomości aby odzyskać pożyczone pieniądze wraz z naliczonymi karami i odsetkami.

 • Umowa kredytowa

  Zawierana jest między bankiem a klientem. W takiej umowie określa się: kwotę kredytu, termin jego spłaty, wysokość oprocentowania, warunki dotyczące zabezpieczenia zwrotu kredytu i termin postanowienia przez bank kwoty pieniężnej do dyspozycji kredytowej.

 • Umowa przedwstępna

  Umowa, na mocy której strony zobowiązują się do zawarcia określonej umowy. Powinna ona zawierać istotne postanowienia oraz termin zawarcia umowy zasadniczej, nazywanej przyrzeczoną. Umowa przedwstępna powinna być zawierana w takiej formie, jakie wymaga się od umowy przyrzeczonej.

 • Upoważnienie

  To pisemny dokument, który oznacza pełnomocnictwo.

 • Ustanowienie hipoteki
  Dokonanie wpisu, który dotyczy nieruchomości przez uprawniony sąd do IV działu księgi wieczystej.