Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Tajemnica bankowa
  Bank nie może udzielać informacji na temat swoich klientów.
 • Termin płatności

  To dzień spłaty, w którym należy zapłacić ratę w danym miesiącu w banku.

 • Transza

  Część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.

 • Trasant
  Wystawca weksla trasowanego.
 • Trasat
  Dłużnik, osoba wskazana przez trasanta na wekslu który ma zapłacić w określonym terminie sumę pieniężną oznaczoną na wekslu.
 • Tytuł egzekucyjny

  Uprawnienie banku, dzięki któremu procedura sądowa kończąca się egzekucją komorniczą zadłużenia jest łatwiejsza i trwa krócej. Klient podpisując umowę kredytową zobowiązany jest do poddania się egzekucji zadłużenia do określonej w oświadczeniu wysokości i w określonym terminie. Bank na podstawie oświadczenia wystawia bankowy tytuł egzekucyjny i kieruje go do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Gdy sąd wyda postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, oznacza to przekazanie zadłużenia do egzekucji, a konkretnie wkroczenie komornika, który może zająć majątek trwały oraz dochody klienta.