Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Należności krótkoterminowe
  Kwota kredytu którą trzeba spłacić w okresie jednego roku.
 • Należność

  Wierzytelność uprawnieniem osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od dłużnika świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Należności banku wynikają z zaangażowania gromadzonych środków obcych i funduszy własnych banku w różnych operacjach aktywnych, wśród których najważniejsze są udzielane kredyty, posiadane papiery wartościowe i lokaty na międzybankowym rynku pieniężnym.

 • Narzut
  inaczej marża
 • Nieruchomość

  To lokale, budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

 • Nominalna stopa procentowa

  To informacja określająca wysokość odsetek od kredytu przy założeniu spłaty jednorazowej na koniec okresu rocznego.

 • Notariusz
  Osoba bezstronna względem stron sporządzających akt notarialny, która gwarantuje jednocześnie, że akt notarialny jest prawidłowo sporządzony i zgodny z prawem