Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Marża

  Stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank.

 • Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych (FIBV)

  Organizacja grupująca największe i najlepiej zorganizowane giełdy świata.

 • Minimalny wkład własny

  To część inwestycji np. kupna mieszkania czy budowy domu, którą kredytobiorca pokrywa z przysłowiowej własnej kieszeni. W kredytach hipotecznych wkład własny wynosi 20% koszów inwestycji. Każdy bank ma swój "katalog" tego, co może być wkładem własnym

 • Model Wyceny Dóbr Kapitałowych (ang. CAPM)

  Model zakładający istnienie równowagi na rynku kapitałowym. Zgodnie z nim wycena aktywów kapitałowych zależna jest od ich relacji do portfela rynkowego a miarą ryzyka jest współczynnik beta.