Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • LBO

  Oznacza nabycie jednostki, gdy dług jest głównym źródłem finansowania transakcji.

 • Leasing

  To umowny stosunek cywilnoprawny. W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty .

 • LIBOR - (London Interbank Offered Rate)

  Stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego, podawana na stronie "LIBO 01" serwisu REUTERS z godziny 11.00 czasu londyńskiego, ustalana przez British Bankers Association (BBA), przyjęta w Banku stopa referencyjna dla potrzeb ustalania oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych - USD, CHF, EUR.

 • Limit kredytowy
  To maksymalna wysokość kwoty kredytu jaką bank przyznaje osobie ubiegającej się o kredyt.
 • Linia kredytowa

  Forma długoterminowego kredytu, który musi być wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem określonym przez bank udostępniając środki finansowe w ramach linii kredytowej. Linie kredytowe są z  reguły, udzielane przez banki państw o wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej bankom innych krajów, które z kolei udostępniają środki podmiotom gospodarczym realizujące określone przez bank udostępniające środki przedsięwzięcia.

 • List hipoteczny

  Papier wartościowy imienny, którego podstawę emisji stanowią kredyty banku hipotecznego.

 • List zastawny (Covered Bond)
  W bilansie są to instrumenty dłużne zabezpieczone skonsolidowanym zabezpieczeniem kredytów hipotecznych (nieruchomość jako zastaw) lub zadłużeniem sektora publicznego, do którego w przypadku zaległości emitenta inwestorzy mają preferencyjne uprawnienia. Papiery wartościowe (obligacje), znajdujące się w bilansie emitenta, korzystają z dodatkowego zabezpieczenia w postaci środków własnych instytucji emitującej oraz z restrykcyjnych przepisów prawnych instytucji kredytowych emitujących obligacje. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • LTV (ang. Loan To Value)

  Wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia. Służy do ustalania wysokości oprocentowania a konkretnie marży banku. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank.

WalutaKupnoSprzedaż
CHF 4.1715 4.2557
EUR 4.4941 4.5849
GBP 5.0643 5.1667
USD 3.7077 3.7827
Aktualizacja: 2021-01-26