Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Jednostka rozrachunkowa

  Po odjęciu wszystkich opłat od wypłacanej do OFE składki, pozostaje zalokowana część składki, która zostaje podzielona na równe części, tzw.  jednostki rozrachunkowe lub jednostki uczestnictwa. Instrument ten oznacza wielkość udziałów uczestnika w aktywach funduszu i ułatwia śledzenie zmian stanu indywidualnego konta w OFE.

 • Jednostka uczestnictwa
  To podstawowa jednostka określająca wartość inwestycji, część majątku funduszu którą można nabyć. Jednostki funduszu są na bieżąco wyceniane dzięki czemu można na bieżąco kontrolować swoje inwestycje.
 • Joint ventures

  Spółka z udziałem zagranicznym, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji towarów, budownictwa, handlu i usług. Spółka ta ma postać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

 • Just In Time

  (JIT) [dostawa na czas], technika stosowana w zarządzaniu przez jakość dotyczącej produkcji. Obejmuje wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczenie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości. Główną korzyścią związaną z JIT jest zredukowanie czasu realizacji do minimum, co przynosi istotne oszczędności związane z redukcją zapasów.