Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Inflacja
  Sytuacja w której ilość pieniędzy w obiegu rośnie szybciej niż wartość towarów i usług oferowanych do sprzedaży.
 • Inkaso
  Forma rozliczeń bez udziału gotówki, czyli rozliczeń bezgotówkowych, stosowana zarówno w rozliczeniach krajowych jak i zagranicznych. Inkaso jest zleceniem, jakie wierzyciel przekazuje bankowi. Zlecenie to dotyczy polecenia ściągnięcia od dłużnika określonej sumy pieniędzy z tytułu należności. Należność musi być udokumentowana czekiem, wekslem lub innym papierem wartościowym.
 • Inkaso czeków bankierskich
  Przyjęcie czeku i przekazanie do banku wystawcy w celu zapłaty.
 • Inwestor zastępczy

  Może nim być deweloper lub spółdzielnia, która realizuje budowę nieruchomości na rzecz osoby klienta. Zadaniem inwestora jest organizowanie firmą wykonawczą i wszystkie inne sprawy związane z formalnościami prawno-administracyjnymi.

 • Inwestycja

  Tworzenie nowych elementów majątku trwałego, modernizacja lub rozbudowa oraz wymiana istniejących środków trwałych na inne, a także zakup akcji, obligacji czy też wartości niematerialnych i prawnych.