Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Harmonogram spłat
  Raty kredytu rozłożone są na określony czas. Raty są ustalone w formie równej, comiesięcznej płatności lub w formie rat malejących.
 • Hipoteka

  Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności banku przede wszystkim kredytów hipotecznych.

 • Hipoteka kaucyjna

  Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieoznaczonej - wpisana do księgi wieczystej.

 • Hipoteka łączna

  Powstaje z mocy prawa w razie podziału nieruchomości. Hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział. Wierzyciel któremu przysługuje hipoteka łączna może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może równie według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości.

 • Hipoteka odwrócona

  Rodzaj kredytu hipotecznego. Kredyt ten polega na tym że bank zabezpiecza się na nieruchomości kredytobiorcy wypłacając mu dożywotnią rentę w określonej wysokości. Osoba ta otrzymuje kredyt wypłacany w transach. Klient nie musi spłacać kredytu, bank po wypłacie całej kwoty sprzedaje nieruchomość.

 • Hipoteka zwykła

  Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności oznaczonej co do rodzaju i wysokości - wpisana do księgi wieczystej.

 • HNWI
  Są to klienci mających do dyspozycji co najmniej 1 milion dolarów.