Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Faktoring
  Forma rozliczeń między dostawcą a odbiorcą z udziałem pośrednika (faktora). Faktor dokonuje wszelkich rozliczeń, powodując z jednej strony szybki napływ gotówki do dostawcy za sprzedane towary czy usługi, z drugie zaś odciąża dostawcę od czynności związanych ze ściąganiem należności.
 • FED

  System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Bank państwowy z prywatnymi podwykonawcami, nazywany Rezerwą Federalną lub FEDem jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych. Powstał na mocy Ustawy o Rezerwach Federalnych z 1913 r. System składa się z centralnej Rady Gubernatorów w Waszyngtonie i 12 regionalnych Banków Rezerwy Federalnej rozmieszczonych w głównych miastach kraju.

 • Finansowanie

  Pozyskiwanie kapitału i dysponowanie nim.

 • FOREX

  Największy rynek wymiany walut (Foreign Exchange - FX).Forex jest rynkiem OTC (Over The Counter), co oznacza, że nie ma jednego miejsca na świecie gdzie dokonuje się wszystkich operacji na tym rynku, a handel parami walut odbywa się za pośrednictwem telefonów, internetu i globalnej sieci banków.

 • FRA

  Z  (ang. Forward Rate Agreement)  to umowa, w ramach której dwaj kontrahenci ustalają wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała w przyszłości dla określonej kwoty wyrażonej w walucie transakcji dla z góry ustalonego okresu.