Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Deklaracja wekslowa

  Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla.

 • Denominowany kredyt
  Określenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach. Dokładnie chodzi o fakt denominowania określonego zadłużenia w obcej walucie pomimo jego faktycznej spłaty w złotych polskich.
 • Deprecjacja

  W systemie zmiennych (płynnych) kursów, spadek wartości kursu walutowego. Jej przeciwieństwem jest aprecjacja.

 • Dewaluacja

  Ustawowe obniżenie wartości stałego kursu walutowego.

 • Deweloper

  To inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna,  która inwestuje w budowę domów, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych, także na sprzedaż jak i wynajem.

 • Dochód dyspozycyjny

  Wolne środki, które Wnioskodawca ma do dyspozycji po odjęciu od dochodu netto stałych obciążeń oraz raty kredytu. Np. dochód netto wynosi 1500zł, koszty utrzymania domu 500zł, utrzymanie samochodu 300zł, inne kredyty w sumie miesięcznie razem z odsetkami 200zł, rata miesięczna wnioskowanego kredytu 300zł:

  (1500 - 500 - 300 - 200 - 300)zł = 200 zł

  Czyli, dochód dyspozycyjny wynosi 200zł.

  Inne przykładowe koszty, które mogą pomniejszać dochód dyspozycyjny:

  - alimenty.

  Dochód dyspozycyjny jest jednym z parametrów oceny zdolności kredytowej (wskaźnik DI).

 • Druga hipoteka

  To zabezpieczenie dwóch kredytów na jednej nieruchomości. Bank udzielając kredytu wpisuje swą hipotekę do księgi wieczystej akceptując wyższe ryzyko takiej operacji. Taki kredyt jest alternatywą dla kredytów w kontach osobistych lub na kartach kredytowych.

 • Dyskonto

  Różnica między kwotą,  jaka ma być zapłacona w przyszłości, a ceną, po której posiadacz weksla czy innego dokumentu, np. bonu skarbowego czy obligacji odstępuje go przed terminem płatności. Inaczej mówiąc jest to różnica między wartością nominalną papieru wartościowego (zapisaną na papierze wartościowym) a kwotą jego wykupu przed terminem wartości.