Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Cedent
  Osoba przekazująca swoje prawa do czegoś lub wierzytelności komuś innemu.
 • Cesja

  Przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią; w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, ew. wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji. Np. Cesji praw nie może zażądać bank w zamian za udzielenie kredytu.

 • Cesja ubezpieczenia

  Przeniesienie praw przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz banku.

 • Cesja wierzytelności

  Stosowana jako zabezpieczenie kredytu. Polega na zabezpieczeniu wierzytelności banku w formie umowy między bankiem a jego klientem. Kredytobiorca ceduje na bank swoją wierzytelność wobec osoby trzeciej. Akt cesji wierzytelności powinien być dokonany w formie pisemnej. Dłużnik powinien potwierdzić przeniesienie wierzytelności Kredytobiorcy na rzecz banku. Osobę przenoszącą swoją wierzytelność nazywa się cedentem, a osobę przyjmującą czyjeś prawa cesjonariuszem.

 • Checklista

  Oznacza listę wymaganych do złożenia wniosku kredytowego dokumentów. Chodzi o dokumenty osoby kredytobiorcy oraz zabezpieczenia kredytu.

 • Credit scoring
  Punktowy sposób szacowania zdolności kredytowej. Bierze się pod uwagę: jego dochody, ilość i wielkość zobowiązań, stan majątkowy i rodzinny.
WalutaKupnoSprzedaż
CHF 4.1715 4.2557
EUR 4.4941 4.5849
GBP 5.0643 5.1667
USD 3.7077 3.7827
Aktualizacja: 2021-01-26