Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Ile dni trwała sprzedaż mieszkania w III 2011 r.?

 

W marcu umowę przedwstępną można było podpisać po 40 dniach, a końcową po 62 dniach od ogłoszenia chęci sprzedaży lokalu, czyli znacznie szybciej niż w ubiegłym roku.
Home Broker cyklicznie monitoruje czas sprzedaży mieszkań. Proces sprzedaży rozbijany jest na 2 etapy:

  1. od wprowadzenia oferty do sprzedaży do zawarcia umowy przedwstępnej,
  2. od zawarcia umowy przedwstępnej do zawarcia umowy ostatecznej.

Długość procesu sprzedaży traktowana jest tu jako jeden z mierników nastrojów rynkowych.

Wiosenne ożywienie na rynku nieruchomości

Najnowsze wyniki świadczą o sile rodzimego rynku nieruchomości. Są one najlepsze w 27-miesięcznej historii prowadzenia badania. Wstępne dane pokazują, że od podpisania umowy pośrednictwa do umowy finalnej mijały w marcu zaledwie 62 dni. Dla porównania, w lutym było to blisko 107 dni, a w ostatnich 12 miesiącach przeciętnie 110 dni. Warto jednak zauważyć, że marzec jest miesiącem, w którym do umów dochodzi sezonowo najszybciej. Rok temu było to 87 dni, a dwa lata temu 76 dni. Jest to wynik wiosennego ożywienia na rynku połączonego z odreagowaniem po noworocznym marazmie. Widoczne jest to także na podstawie danych o liczbie zawieranych transakcji. W marcu było ich o blisko jedną czwartą więcej niż w styczniu miesiącach lutym. Dla porównania, zgodnie z danymi Home Broker, przeciętnie w grudniu liczba mieszkań, które zmieniają właściciela, jest nieco mniejsza niż w listopadzie. Natomiast w styczniu i lutym ruch na rynku bywa nawet o kilkanaście procent mniejszy. Takie zależności mogą wykorzystać zarówno kupujący jak i sprzedający. Pierwsi z nich będą mieli najmniejszą konkurencję pod koniec grudnia i stycznia. Sprzedający powinni natomiast unikać miesięcy, gdy nabywców jest najmniej.

Gotówka przede wszystkim

Oprócz czasu sprzedaży, zmieniła się również liczba osób kupujących nieruchomość za gotówkę. W tym miejscu warto przypomnieć, iż długość całego procesu sprzedaży jest mocno skorelowana z udziałem transakcji gotówkowych. Kupujący, który posiada gotówkę nie musi
przechodzić długotrwałego procesu uzyskiwania finansowania. Dane za marzec pokazują, że transakcje finansowane bez udziału kredytu stanowiły ok. 34% ich ogólnej liczby. Jest to blisko dwukrotnie więcej niż w lutym i o 15 pp. więcej niż średnio w ostatnich 12 miesiącach.

Kupujący w 40 dni

Pozytywnym sygnałem jest też fakt, że obecnie szybciej dochodzi nie tylko do podpisania umów końcowych, ale także do przedwstępnych. W marcu od ogłoszenia chęci sprzedaży lokalu do podpisania umowy przedwstępnej mijało zaledwie 40 dni. W tym zakresie także był to najlepszy wynik w historii przeprowadzania badania. Choć są to dane wstępne, pokazują siłę rodzimego rynku. Dla porównania, w poprzednich 12 miesiącach sprzedający czekali na kupującego aż 68 dni.

Pozorne skrócenie finansowania

Różnicę między długością całego procesu sprzedaży i czasem potrzebnym na zawarcie umowy przedwstępnej można w dużym uproszczeniu utożsamić z czasem, który potrzebują kupujący na zdobycie finansowania transakcji. Do umów przedwstępnych i finalnych dochodziło w marcu znacznie szybciej, ale skala skrócenia wymaganego czasu była znacznie większa w przypadku umów końcowych. Ze wstępnych danych można więc wywnioskować, że czas potrzebny na zdobycie środków na zakup spadł w marcu do 22 dni, przy średniej w zeszłym roku na poziomie ponad 42 dni. Za takim skróceniem nie przemawia sytuacja na rynku kredytowym, która w ostatnich miesiącach, w związku z zacieśnianiem polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej, pogorszyła się nieco. Na wynik tego wskaźnika cień rzucił także duży udział transakcji gotówkowych. W kolejnych miesiącach efekt ten nie powinien już występować. Gdyby ponadto powtórzyły się sezonowe zależności, to przyszłość powinna przynieść wydłużenie procesu sprzedaży mieszkań.Źródło: http://www.egospodarka.pl/

 

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych