Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Weksel in blanco

Weksel in blanco wystawiany jest z reguły dla celów gwarancyjnych, np. dla zabezpieczenia udzielonego kredytu lub pożyczki. Nie wszystkie banki stosują zabezpieczenie w postaci weksla. Istota weksla własnego sprowadza się do tego, iż wystawca weksla, a więc osoba, która wypełnia weksel i go podpisuje, zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty drugiej stronie zobowiązania wekslowego. Kwota ta nazywana jest mianem sumy wekslowej. Druga strona zobowiązania, na rzecz której ma nastąpić zapłata, to tzw. remitent, który jest w posiadaniu dokumentu weksla. Wystawiony dokument zawiera tzw. bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty. Innymi słowy wystawca weksla przyrzeka wykupić ten papier wartościowy od remitenta. Reasumując weksel in blanco to papier wartościowy zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawiającego weksel do zapłacenia określonej sumy pieniężnej.

 

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji zapraszamy do zakłdaki kontakt.

 

www.welcomefiannce.pl

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych