Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Rodzaje leasingu

Leasing jest jedną z podstawowych form finansowania inwestycji w konkurencyjnej gospodarce.

Leasing operacyjny

Charakterystyczną cechą w leasingu operacyjnym jest to, że amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest po stronie leasingodawcy, natomiast wszystkie płatności leasingowe typu czynsze leasingowe wraz z czynszem początkowym, stanowią koszty uzyskania przychodu  dla korzystającego, a  jednocześnie przychód dla leasingodawcy.  Podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową.  Umowa zawierana jest na okres krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy.

Ustawa o  podatku dochodowym nakłada pewne ograniczenia dla podatników odnośnie umowy leasingu operacyjnego:

  • Umowa powinna być zawarta na okres co najmniej 40%  normatywnego okresu amortyzacji,  jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym  rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne,
  • Umowa powinna być zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli przedmiotem leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości.

Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, leasingodawca ma prawo przenieść własność przedmiotu leasingu na korzystającego po cenie znacznie odbiegającej po cenie rynkowej lub oddać przedmiot leasingu do dalszego używania byłemu korzystającemu.

Najważniejsze korzyści:

  • poprawa płynności finansowej,
  • niższy koszt kapitału, przy uwzględnieniu korzyści podatkowych,
  • raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu, zmniejszając podstawę opodatkowania.

Leasing finansowy

W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, w leasingu finansowym  przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy. Dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, które są dla niego kosztem wraz z odsetkami. Właśnie te "odsetki" czynszów leasingowych są przychodem leasingodawcy. Część kapitałowa raty nie jest kosztem dla leasingobiorcy ani przychodem dla leasingodawcy. Czas trwania tej umowy jest zbliżony do okresu zużycia rzeczy. Po upływie oznaczonego w umowie terminu i spłaceniu wszystkich rat leasingowych przedmiot leasingu może przejść na własność leasingobiorcy. Z tego powodu umowa ta zawiera klauzulę o wykupie przedmiotu przez leasingobiorcę.

Najważniejsze korzyści:

  • podatkowe – amortyzacja i odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu,
  • poprawa płynności finansowej,
  • leasingobiorca staje się właścicielem  środka trwałego po cenie zakupu, ustalonej przy zawieraniu umowy  leasingu  i obowiązującej na koniec umowy leasingu.

Leasing zwrotny

Jest to szczególny rodzaj leasingu pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym.

Ten typ umowy leasingowej stosuje się w celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz uwolnienia zamrożonego kapitału. Polega to na tym, że przedsiębiorca  – posiadacz sprzętu sprzedaje go firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki obrotowe na inne cele, a następnie ten sam sprzęt bierze w leasing, dzięki czemu może go dalej używać i czerpać z niego pożytki. W wyniku takiej operacji, nie ma konieczności transportu sprzętu od dostawcy do Klienta, gdyż cały czas pozostaje on u Klienta - korzystającego. W ten sposób przedsiębiorca uzyskuje niezbędne środki na dowolny cel.

Najważniejsze korzyści:

  • uwolnienie kapitału,
  • możliwość zmniejszenia wysokości  zobowiązań podatkowych.

Leasing nieruchomości

To inaczej  najem długoterminowy. Jest usługą przeznaczoną do finansowania nieruchomości.
Umowa zawierana jest na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Dla Klienta finansowanie w tej formie ma charakter pozabilansowy, a raty czynszowe związane z obsługą umowy stanowią koszt uzyskania przychodu.
Każda transakcja jest dopasowana do indywidualnych oczekiwań klientów. 

 

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji zapraszamy do zakłdaki kontakt.

 

 www.welcomefinance.pl

 

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych