Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Leasing

 

Leasing

Leasing jest jedną z podstawowych form finansowania inwestycji w konkurencyjnej gospodarce i polega na tym, iż   leasingodawca przekazuje leasingobiorcy gotowe dobra inwestycyjne, w zamian za określone w umowie płatności.  Leasingobiorca otrzymuje prawo użytkowania przedmiotu leasingu, ale właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca. Umowa jest zawarta na czas ściśle określony, a zapłata jest wyrażona zawsze w gotówce. Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi dostęp do różnych dóbr inwestycyjnych, bez konieczności ich zakupu. Umowę leasingu definiuje artykuł 709 p.1 i następne kodeksu cywilnego.

Za pomocą leasingu można sfinansować zakup wszelkich  środków trwałych, począwszy od  samochodów osobowych poprzez specjalistyczne środki transportu, maszyny, urządzenia, linie technologiczne, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, a nawet leasing nieruchomości.

 

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji zapraszamy do zakłdaki kontakt.

 

www.welcomefinance.pl

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych