Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Rodzaje zabezpieczeń w kredytach samochodowych

Zaletą kredytów samochodowych jest to, iż są zdecydowanie niżej oprocentowane niż kredyty gotówkowe. Wiąże się to z udzieleniem kredytu na konkretny cel oraz z zabezpieczeniem na pojeździe. Banki w ten sposób zabezpieczają się przed ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy i częściowo lub całkowicie uniemożliwiają dysponowaniem pojazdem. Warto przeanalizować rodzaje zabezpieczeń, gdyż może to być dosyć istotnej w przypadku sprzedaży auta.

Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń należą:

- zastaw rejestrowyjest najbardziej uciążliwą formą zabezpieczenia i polega na zgłoszeniu pojazdu do rejestru zastawów prowadzonego przez sądy rejestrowe, ale co ważne właściciel pojazdu może swobodnie dysponować pojazdem. Natomiast w przypadku sprzedaży pojazdu trzeba najpierw uzyskać zgodę banku, wyrejestrować z rejestru zastawów, a później przerejestrować w wydziale komunikacji. Formalności jest sporo.

- przewłaszczenie całkowite, częściowe lub warunkowe – polega na przeniesieniu przez dłużnika (kredytobiorcę) własności pojazdu na bank (wierzyciela). Po całkowitej spłacie kredytu prawo własności jest przenoszone na kredytobiorcę. Banki stosują różne rodzaje przewłaszczenia. Przy częściowym przewłaszczeniu bank jest współwłaścicielem np. w 49%, a w przypadku całkowitego przewłaszczenia bank jest jedynym właścicielem.

Przewłaszczenie jest wygodną formą zabezpieczenia, dlatego, że po spłacie kredytu musimy pamiętać o całkowitym przerejestrowaniu samochodu na właściciela.

- depozyt karty pojazdu – jest bardzo wygodną formą zabezpieczenia stosowaną przez banki specjalizujące się w kredytach samochodowych i polega na tym, że karta pojazdu jest deponowana w banku, przez co właściciel nie może sprzedaż swobodnie pojazdu. Karta jest zwracana z chwilą spłaty kredytu. Kredytobiorca w tym przypadku oszczędza też na opłatach związanych z przerejestrowaniem samochodu.

- weksel in blanco

- cesja z polisy autocasco - w przypadku kredytu samochodowego, cesja z polisy AC jest obowiązkowym zabezpieczeniem dla banku. W sytuacji kradzieży lub kasacji auta, ubezpieczyciel zwraca odszkodowanie do banku. Banki wymagają posiadania polisy AC, co też dodatkowo podraża koszt kredytu samochodowego, gdyż polisa AC nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem.

 

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji zapraszamy do zakłdaki kontakt.

 

www.welcomefinance.pl

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych