Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Jak banki badają zdolność kredytową?

Grudzień 2010

Podstawą do uzyskania kredytu przez kredytobiorcę jest posiadanie zdolności kredytowej. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytowej. W tym celu banki stosują dwa modele wyliczania zdolności kredytowej: pierwszy tzw. scoring oraz metodę dochodową.

 

Scoring

Scoring kredytowy to punktowa ocena zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt. Najprościej mówiąc polega ona na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie danych osobistych i majątkowych, które po zsumowaniu stanowią ocenę ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Poszczególnym cechom kredytobiorcy przypisywane są punkty, wg odpowiednio przygotowanej skali. Pod uwagę bierze się przede wszystkim:

- zawód

- wykształcenie

- status mieszkaniowy

- okres zamieszkania pod obecnym adresem

- wysokość dochodów

- posiadanie telefonu

- wiek i stan cywilny

- posiadane rachunki bankowe

- posiadane ubezpieczenia na życie

- posiadanie samochodu

- okres zatrudnienia na obecnym stanowisku

- okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy

 

Po przeanalizowaniu wymienionych wyżej charakterystyk (cech), bank oblicza tzw. punkt odcięcia, z ang. cut off score, który stanowi dolny próg przyznania kredytu. Osoby które uzyskały w swej ocenie niższą punktację, otrzymają od banku odmowę udzielenia kredytu. Te, które w końcowym wyniku, zbliżyły się do punktu odcięcia – będą musiały przedstawić lepsze zabezpieczenia zwrotności kredytu, lub starać się o niższy kredyt.

Metoda ta opiera się na pewnych danych statystycznych i zapewnia większe bezpieczeństwo finansowe dla banku.

Może się zdarzyć sytuacja, że osoba majętna , która nigdy nie brała kredytu może uzyskać odmowę udzielenia kredytu.

 

 

Metoda dochodowa

 

Metoda dochodowa polega na badaniu zdolności kredytowej na podstawie udokumentowanych dochodów. Zdarza się, że banki mają ofertę kredytową na oświadczenie i wtedy nie jest wymagane udokumentowanie dochodów.

W tej metodzie pod uwagę jest brany dochód, liczba osób w gospodarstwie domowym, zobowiązania, miesięczne koszty utrzymania przypadające na jedną osobę, koszty związane z posiadaniem samochodu.

Na podstawie powyższych informacji, banki są w stanie oszacować, czy klient posiada zdolność kredytową do spłaty kredytu wraz z odsetkami poczym mogą zaproponować maksymalną kwotę kredytu.

 

Duże znaczenie ma też źródło uzyskiwania dochodu. Najlepiej oceniani są pod względem zdolności kredytowej osoby pracujące na czas nieokreślony oraz emeryci i renciści. Nieci rygorystycznie oceniani są klienci prowadzący działalność w formie ryczałtu lub karty podatkowej, a także uzyskujący dochód na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia.

 

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji zapraszamy do zakłdaki kontakt.

 

www.welcomefinance.pl

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych