Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to kredyt przeznaczony na zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym, czyli od osoby prywatnej lub na rynku pierwotnym, czyli od dewelopera lub od spółdzielni mieszkaniowej.

Kredyt taki może być przeznaczony m.in. na:

- zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

- nabycie prawa odrębnej własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,

- zakup działki budowlanej,

- zakup garażu wolnostojącego/miejsca postojowego,

- zakup nieruchomości mieszkalnej z częścią usługową,

- spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez kredytobiorcę w innym banku lub instytucji finansowej na cele mieszkaniowe,

-zakup domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym na działce rekreacyjnej,

- inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych zaakceptowanych przez bank.

Zabezpieczeniem jest najczęściej hipoteka na kredytowanej nieruchomości. Zabezpieczeniem może też być inna nieruchomość należąca do kredytobiorcy lub osoby trzeciej, pod warunkiem że zostanie zaakceptowana przez bank.

Bank udzieli kredytu w zależności na posiadanej zdolności kredytowej oraz od wartości nieruchomości. Maksymalna kwota kredytu w niektórych bankach to 100% wartości nieruchomości w przypadku kredytów w walucie polskiej, w walutach obcych najczęściej banki udzielają 80% wartości nieruchomości. Często też jest wymaga wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Wynika to stąd, iż często cena transakcyjna różni się od ceny rynkowej i z reguły bank bierze niższą cenę pod uwagę.

Aby uzyskać kredyt trzeba posiadać zdolność kredytową, czyli inaczej mówiąc jest to zdolność przy danych dochodach do obsługi spłat kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi. Od posiadanych dochodów bank odejmie koszty utrzymania oraz inne stałe opłaty miesięczne, a także posiadane kredyty i kwota która zostanie po odjęciu zobowiązań musi wystarczyć na spłatę kredytu oraz na życie. Im dłuższy okres kredytowania, tym wyższa kwota kredytu i niższa rata. Każdy bank ma inną metodologię liczenia zdolności kredytowej. Dalego przy ustalaniu maksymalnej zdolności kredytowej można skorzystać z kalkulatorów www.welcomefinance.pl

Kredyt hipoteczny można uzyskać nie tylko w PLN, ale także w innych walutach: Euro, CHF, USD, SEK, NOK, DKK. Kredyty walutowe z reguły udzielne są na 80% wartości nieruchomości. Trzeba zawsze sprawdzić w danym Banku jaka jest maksymalna kwota kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, czyli LTV (ang. loan to value – stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia). Jeśli kredyt jest na niższą wartość niż 100%, to kredytobiorca musi wykupić tzw. ubezpieczenia brakującego wkładu własnego, najczęściej jest to składka płatna jednorazowo lub doliczona do kwoty kredytu od 3 do 5 lat. Z reguły banki wymagają posiadania 20% wkładu własnego i od tego brakującego wkładu naliczana jest składka. Wymagany wkład własny często się zmienia w ofertach banków i zawsze trzeba sprawdzić.

Kredyt hipoteczny można uzyskać nawet na okres 45 lat i do 70 r. ż. , ale kredytobiorcy najczęściej wybierają kredyty na 30 lat.

Trzeba liczyć się z dwoma ryzykami: ryzyko stopy procentowej (dotyczy również kredytów złotówkowych) oraz ryzyko kursowe. Oprocentowanie kredytów składa się ze zmiennej stopy procentowej oraz marży, która najczęściej jest stała. W przypadku kredytów złotówkowych jest to wibor 3 miesięczny lub 6 miesięczny (Libor – kredyty w CHF, Euribor – kredyty w euro). Stopa procentowa to inaczej stopa, po której banki udzielają pożyczek innym bankom. W przypadku wzrostu stopy procentowej podwyższeniu ulega oprocentowanie kredytu, które spowoduje wzrost spłaty raty kredytowej.

Kredyty walutowe są nieco tańsze niż kredyty złotówkowe, ale bardziej ryzykowne, dlatego że oprócz zmiennej stopy procentowej istnieje jeszcze ryzyko kursowe, czyli tzw. spread – różnica między kursem waluty po którym bank wypłaca kredyt, a kursem jego spłat. Od 01 lipca 2009r. kredytobiorcy mogą spłacać kredyty walutowe bezpośrednio w walucie obcej, np. poprzez zakup gotówki w kantorze i wpłatę na rachunek walutowy. W ten sposób omija się niekorzystne opłaty.

W 2006r. weszła w życie tzw. rekomendacja S, która nakazuje instytucjom finansowym sposób liczenia zdolności kredytowej przy kredytach walutowych. Aby uzyskać kredyt walutowy zdolność liczy się tak jak przy kredytach złotówkowych, a dodatkowo o 20% większą niż w rzeczywistości. Poniekąd obecny kryzys finansowy wymusił na instytucjach finansowych bezpieczne badanie zdolności kredytowej.

Są jeszcze opłaty około kredytowe, takie jak prowizja bankowa, ubezpieczenia do czasu wpisu hipoteki tzw. ubezpieczenie pomostowe, wcześniej opisane ubezpieczenie niskiego wkładu, polisa na życie (nie zawsze jest wymagana), ubezpieczenie od utraty pracy (nie zawsze wymagane) ubezpieczenie nieruchomości (składa płacona raz na rok z góry i musi być utrzymane przez cały okres kredytowania), opłaty notarialne. W trakcie spłaty kredytu będzie ważny koszt przewalutowania oraz wcześniejszej spłaty. Warto zdecydować się przy kredycie w danym banku na konto inne produkty bankowe m. in. karta kredytowa lub pożyczka gotówkowa, co wpłynie na stałą obniżkę marży przez cały okres kredytowania.

 

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji zapraszamy do zakłdaki kontakt.

 

www.welcomefinance.pl

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych