Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Cała rodzina pod ochroną

Rodzina jest naszą ostoją, wsparciem, rodzina to nasi najbliżsi - innymi słowy, rodzina jest dla nas najważniejsza.  Oczywistym jest, że chcemy zapewnić swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa i wszelką ochronę. Właśnie dlatego na rynku dostępne są grupowe ubezpieczenia które dają taką możliwość i to za niewielką składkę.

Firma Allianz posiada taki program - Z Rodziną Bezpiecznej. Jest on grupowym ubezpieczeniem na życie. Celem tego programu jest ochrona życia i zdrowia, oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej osób ich podjętym. Bonusem do ubezpieczenia jest pakiet świadczeń opiekuńczych zapewniającyh pomoc ubezpieczonemu oraz jego najbliższym w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Działa on 24 godziny na dobę na całym świecie, z wyjątkiem leczenia szpitalnego
i operacyjnego, które są dostępne tylko na terenie RP. Dodatkowo Ubezpieczonemu oraz jego rodzinie przysługuje pomoc medyczna za granicą w postaci jednej wizyty u lekarza do kwoty 200 euro na osobę. Mimo tak szerokiego zakresu składka jest bardzo niska.

Wiele zdarzeń wymienionych w pakiecie Z Rodziną Bezpiecznej jest dostępnych tylko i wyłącznie
w grupowych ubezpieczeniach np. urodzenie dziecka, zgon rodzica lub teścia, leczenie w szpitalu.

Już nie musisz czekać, aż pracodawca uruchomi program grupowego ubezpieczenia w pracy.

Teraz możesz sam przystąpić do takiego ubezpieczenia, obejmując ochroną siebie oraz swoich najbliższych.

Ubezpieczenie to jest idealnym uzupełnieniem indywidualnego ubezpieczenia na życie, które nie jest w stanie zaoferować tak szerokiego zakresu ochrony jaki daje program Z Rodziną Bezpieczniej.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy, bez względu na wykonywany zawód i rodzaj zatrudnienia. Mogą to być osoby zatrudnione na umowę o pracę, dzieło, zlecenie, wykonujące wolne zawody, umowy agencyjne,  kontrakty, oraz osoby pozostające bez zatrudnienia.

Wystarczy spełnić warunek dotyczący wieku (do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby od 16 do 64 roku życia).

Program ten przewiduje aż 12 różnych zakresów o różnych sumach ubezpieczenia. Sam zadecyduj
o swoim zakresie ubezpieczenia.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Estera Mastalerz
kom. 698 506780
tel. 71 721 87 88
e-mail: estera.mastalerz@welcomefinance.pl

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych