Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Ubezpieczenie na życie za 1 zł dziennie

Towarzystwo Ubezpieczeniowe MACIF

Czy zastanawiałeś się co się stanie w przypadku twojej śmierci jeśli
posiadasz kredyt hipoteczny?


W przypakdu Twojej śmierci bank przejmie zakupioną nieruchomość,
pozbawiając rodzinę dachu nad głową.

Jak wtedy poradzą sobie najbliżsi przy zmniejszonych dochodach?

Skąd wezmą wtedy środki na kontynuację dotychczasowej egzystencji,

naukę, pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się?

Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne
ubezpieczenie na życie za niewielką składkę.

Przykładowa składka roczna na sumę ubezpieczenia 100 000 zł:
25 lat - 216 zł/ na rok,  dziennie 0,6 zł
30 lat - 227 zł/na rok, dziennie 0,63 zł
35 lat - 294 zł/na rok, dziennie 0,81 zł
40 lat - 417 zł/na rok, dziennie 1,58 zł
45 lat - 622 zł/na rok, dziennie 1,72 zł
50 lat - 961 zł/na rok, dziennie 2,66 zł
55 lat - 1455 zł/na rok, dziennie 4,04 zł
60 lat - 2076 zł/na rok, dziennie 5,70 zł
65 lat - 2974 zł/na rok, dziennie 8,26 zł
70 lat - 4124 zł/ na rok, dziennie 11,40 zł.

Jaka jest częstotliwość opłacania składek?
- rocznie
- półrocznie (+2% do podstawowej składki rocznej)
- kwartalnie (+3% do podstawowej składki rocznej)
- miesięcznie (+4% do podstawowej sładki rocznej)

Zniżki:
- 1% obniżki za każdy rok automatycznego odnowienia
- obniżka partnerska: w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez
małżonków lub partnerów 10% od składki podstawowej dla każdej osoby.
 
Zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniowną:
- śmierć z każdej przyczyny
- śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Wiek ubezpieczonego:
- ochorona od 18 do 75 roku
- wiek przystąpienia do ubezpieczenia od 18 do 65 roku.

Instnieje możliwość dokupienia umów dodatkowych
za niewielką składkę:

- poważne zachorowanie (suma ubezpieczenia od 25 000 do 600 000 zł)
- trwała i całkowita niezdolność do pracy
- trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- śmierć lub trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Co zyskasz dzięku ubezpieczeniu?
- ubezpieczenie spłaci kredyt zaciągnięty w banku, a rodzina zostanie w mieszkaniu
bez żadnych obciążeń finansowych.

Zapewnij bezpieczeństwo dla Twojej rodziny.
Polecamy szczególnie dla osób posiadających rodzinę i zobowiązania
finansowe. Za niewielką składkę możesz zapewnić ochoronę dla swoich bliskich.

Nie zwlekaj. Decyzję podejmij już dziś.

Zadzwoń do naszych doradców.

Monika Chajęcka  (Wrocław, Oleśnica)

tel. 071/735 10 81, kom. 516 376 235

e-mail: monika.chajecka@welcomefinance.pl

 

Estera Mastalerz (Oleśnica)

tel. 71/721 87 88, kom. 698 506 780

e-mail: estera.mastalerz@welcomefinance.pl

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych