Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Akcja uprzywilejowana

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
  • Akcja uprzywilejowana

    Akcja dająca dodatkowe przywileje: większa liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, uprzywilejowanie do dywidenty, pierwszeństwo do nowych emisji, prawo do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Akcje uprzywilejowane nie podlegają publicznemu obrotowi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprzedaż tej akcji na GPW oznacza utratę przywilejów. Akcja uprzywilejowana jest zawsze akcją imienną. Uprzywilejowanie wygasa z chwilą bycia akcji wbrew statutowi spółki lub z chwilą zmiany tej akcji na akcję na okaziciela.
<<< powrót do listy haseł słownika finansowego