Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Wierzytelność

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
  • Wierzytelność

    Uprawnienie osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od dłużnika świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Bank wynika z zaangażowania gromadzonych środków obcych i funduszy własnych banku w różnych operacjach aktywnych, gdzie najważniejsze są udzielane kredyty, posiadane papiery wartościowe i lokaty na międzybankowym rynku pieniężnym.
<<< powrót do listy haseł słownika finansowego