Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
  • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

    Centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego i czterech członków. Do zadań KNF należy: sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności.
<<< powrót do listy haseł słownika finansowego