PROFESJONALISTA – marża 3,5%; prowizja 0 zł do 500 tys. PLN

Przypominamy o atrakcyjnej ofercie dla Profesjonalistów z marżą 3,5% i prowizją 0 zł w kwocie nawet do  500 000 zł .

Dla Klientów prowadzących następujące działalności gospodarcze:

 • kancelarie notarialne, adwokackie, radców prawnych
 • gabinety lekarskie, specjalistyczne praktyki lekarskie, indywidualne i prywatne
  praktyki lekarskie, praktyki lekarskie specjalistyczne, praktyki grupowe lekarzy
  rodzinnych, gabinety psychologiczne, gabinety stomatologiczne, praktyki
  pielęgniarskie i rehabilitacyjne
 • weterynarze
 • biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci
 • komornicy sądowi
 • kancelarie podatkowe/doradcy podatkowi
 • architekci
 • biura rachunkowe/księgowi posiadający licencję  Ministra Finansów uprawniająca do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

z dochodem min. 5000 PLN, w tym minimum 1500 PLN z prowadzonej działalności
gospodarczej.

 Zapraszamy do kontaktu!
Welcomefinance.pl Sp z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
email: kontakt@welcomefinance.pl
tel: 071 735 10 81

 

Totalna wyprzedaż pożyczki dla przedsiębiorców

4% marża, 0 zł prowizja, kwota min. 20 000 zł

Miło nam ogłosić TOTALNĄ WYPRZEDAŻ POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.  Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie wniosku o pożyczkę w kwocie min. 20 000 PLN  w okresie od 27 stycznia do 9 lutego br. Szczegóły wyprzedaży poniżej:

Kiedy: 27 styczeń – 9 luty 2015

Kwota: min. 20 000 zł max. 250 000 zł

Dla Klientów, którzy:

 • złożą wniosek o pożyczkę w okresie promocji
 • i podpiszą umowę na kwotę co najmniej 20 000 PLN w okresie ważności decyzji kredytowej.

Cena:  marża 4%, prowizja 0 zł

W przypadku korzystania z ubezpieczenia  marża pożyczki jest  pomniejszana o 0,5 punkta procentowego.

Każdy klient, który będzie chciał skorzystać z oferty specjalnej dostanie do ręki regulamin.

Ewentualne braki i wyjaśnienia muszą być dostarczone do Banku do 2 tygodni od zakończenia akcji celem podjęcia decyzji!

Zapraszamy do kontaktu!
Welcomefinance.pl Sp z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
email: kontakt@welcomefinance.pl
tel: 071 735 10 81

Kredyt ,,Profesja Premium” na oświadczenie o dochodzie

Kredyt Profesja Premium – dla kogo:

- lekarze
- stomatologowie
- weterynarze
- notariusze
- adwokaci
- komornicy
- radcy prawni
- architekci

* kredyt na oświadczenie udzielany jest do 259 tys. netto (do 300 tyś. brutto)
* Bez ZUS/US
* Bez zabezpieczeń
* Minimalny okres prowadzenia działalności od 6 miesięcy
* Oprocentowanie zmienne 7% (marży)
* Okres kredytowania do 120 miesięcy
* Okres rozpatrywania wniosku wynosi 2-3 dni robocze
* Minimalne formalności: Wniosek, dowód osobisty, CEiDG, dodatkowy dokument
w zależności od profilu lub weryfikacja na stronach internetowych
* Możliwość wyboru różnych wariantów ubezpieczeniowych (ochrona Plus,
ochrona Ekstra)

Zapraszamy do kontaktu!
Welcomefinance.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81
kontakt@welcomefinance.pl

Kredyty na oświadczenie o dochodzie do 500 tyś. brutto z możliwością kosolidacji!

Drogi Przedsiębiorco

Jeśli wykonujesz zawód:
- lekarza
- stomatologa
- notariusza
- radcy prawnego
- adwokata 
- weterynarza 
mamy dla Ciebie dobrą ofertę kredytową Profesja Premium PLUS.

* Maksymalna kwota kredytu:
- 500 000 PLN (brutto) w przypadku, gdy cel kredytowania obejmuje również
refinansowanie zadłużenia, przy czym maksymalna kwota przeznaczona na cel
niezwiązany z konsolidacją zobowiązań wynosi 350 000 PLN (brutto)
- 350 000 PLN (brutto) w przypadku, gdy cel kredytowania nie obejmuje refinansowania
zadłużenia
* Minimalny okres prowadzenia działalności: 36 miesięcy
* Okres kredytowania: od 3 do 120 miesięcy
* Maksymalny wiek Kredytobiorcy: 10 lat w dniu spłaty kredytu
* Oprocentowanie: WIBOR 3M + 7% marży banku
* Prowizja przygotowawcza: 7%
* Bez ZUS/US
* Bez zabezpieczań
* Kredyt dedykowany dla: IDG oraz S.C. (KPiR, ryczałt i pełna księgowość)
* Możliwość wyboru różnych wariantów ubezpieczeniowych (ochrona Plus,
ochrona Ekstra)

Zapraszamy do kontaktu!
Welcomefinance.pl Sp z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81
kontakt@welcomefinance.pl

Kredyt hipoteczny ,,Mieszkaj bez kompromisu”

Z przyjemnością informujemy o utrzymaniu w sprzedaży oferty kredytów hipotecznych Mieszkaj bez kompromisów na kolejny okres, tj. od 1 lutego br do 31 marca br, w ramach której banki gwarantują następujące warunki:

a)
0% prowizji za udzielenie Kredytu hipotecznego,
b) stała marża w wysokości 1,65 p.p.

Najważniejsze warunki skorzystania z oferty:
- czas trwania promocji – od 1 lutego br (włącznie) do 31 marca br (włącznie) – konieczne jest zarejestrowanie wniosku w aplikacji bankowej
- termin przesłania kompletnego wniosku do centrali banku – 24 kwietnia br
- podpisanie umowy kredytowej – do 30 czerwca br (włącznie)
- minimalna kwota kredytu – 100 000 PLN
- jeden z kredytobiorców nie może mieć więcej niż 35 lat (rocznikowo) i musi uzyskiwać aktualnie średniomiesięczny akceptowalny dochód na poziomie minimum 1 000 PLN
- konieczne jest posiadanie lub założenie rachunku z deklaracją comiesięcznych wpływów w minimalnej kwocie 2 000 PLN oraz przystąpienie do programu ubezpieczeniowego (jednego z kredytobiorców) opcja Życie, Standard lub Premium.

Oferta dotyczy zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego, a promocją objęte są wnioski o kredyt hipoteczny i budowlano-hipoteczny. W ramach tych wniosków możliwe jest dołączenie celu „refinansowanie nieudokumentowanych kosztów” na dotychczasowych zasadach oraz spłata kredytu, który był przeznaczony tylko na cel mieszkaniowy.

Ofertą nie są objęte kredyty konsolidacyjne (na spłatę kredytów niemieszkaniowych) oraz pożyczki hipoteczne.

Skontaktuj się z doradcą!
Welcomefinance.pl Sp z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81
email: kontakt@welcomefinance.pl

Wsparcie finansowe dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego bez zabezpieczeń rzeczowych oraz bez badania zdolności kredytowej dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli mają państwo trudności w uzyskaniu finansowania, proponuję kredyt obrotowy na uproszczonych zasadach:

1. WARUNKI KREDYTOWANIA
a. kwota kredytu do 200 000 zł
b. prowizja od 6% – 15% ( uzależniona od oceny scoringowej spółki )
c. okres kredytowania do 60 miesięcy ( opcjonalnie kredyt w rachunku bieżącym firmowym na 12 miesięcy )
d. bez ubezpieczeń i dodatkowych kosztów
e. oprocentowanie w skali roku od 9 % – czyli od 0,69% miesięcznie

2. WYMOGI FORMALNE
a. minimalny kapitał zakładowy spółki 50 000 zł
b.  minimalny staż  firmy 24 miesiące
c. wymagane zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US
( bez zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US do 100 000 zł !!!)
d.  poręczenie cywilne udziałowców powyżej 30 % udziałów

3.   uproszczone procedury, minimum  formalności i bardzo szybka obsługa, możliwość
wypłaty środków w przeciągu 3 – 4 dni roboczych.
4.  bez zabezpieczeń rzeczowych, bez cesji z kontraktu.
5. nie badamy bilansu spółki

Skontaktuj się z nami!
Welcomefinance.pl Sp z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81

Profesjonaliści w Biznes Pożyczce

Dotychczasowe 24 profesje zostały rozszerzone o 6 nowych zawodów: logopedę, dietetyka, fryzjera, warsztat samochodowy, Klientów świadczących usługi leśne lub usługi wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi bądź dzierżawionymi.

Pożyczka dla białej branży (lekarz, stomatolog, weterynarz, NZOZ)

*  maksymalna kwota pożyczki:

 • 400.000 PLN na oświadczenie,
 • 500.000 PLN na warunkach standardowych (w przypadku, gdy wyniki finansowe potwierdzi biuro rachunkowe/księgowe

*  oprocentowanie od 8,9%,

*  prowizja od udzielonej pożyczki od 0,99%,

*  dostępna konsolidacja zewnętrznych zobowiązań już na podstawie odcinka płatności ostatniej raty.

 Pożyczka dla pozostałych profesjonalistów (w tym nowych branż)

*  maksymalna kwota pożyczki:

 • 300.000 PLN na oświadczenie,
 • 500.000 PLN na warunkach standardowych (w przypadku, gdy wyniki finansowe potwierdzi biuro rachunkowe/księgowe

*  oprocentowanie od 8,9%,

prowizja od udzielonej pożyczki od 0,99%,

*  dostępna konsolidacja zewnętrznych zobowiązań już na podstawie odcinka płatności ostatniej raty.

Zapraszamy do kontaktu!
Welcomefinance.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81
kontakt@welcomefinance.pl

Dotacje i pożyczki z UE

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska przyjęła już większość programów operacyjnych i regionalnych w ramach nowej perspektywy finansowania z funduszy UE. Do wykorzystania z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzymała 82,5 mld euro. W Polsce realizowanych będzie:

6 krajowych programów operacyjnych:
1. Program Infrastruktura i Środowisko
2. Program Inteligentny Rozwój
3. Program Polska Cyfrowa
4. Program Wiedza Edukacja Rozwój
5. Program Polska Wschodnia
6. Program Pomoc Techniczna
16 regionalnych, w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”

oraz:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
3. Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa

W 2015 r. ogłoszone zostaną pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy finansowej. Oferujemy kompleksową pomoc w realizacji projektów, w tym: wybór źródła dofinansowania, opracowanie wniosku o środki z funduszy unijnych, wsparcie merytoryczne podczas realizacji projektu oraz jego rozliczenie. Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców, osoby fizyczne, rolników, przedstawicieli jst, sektora nauki i innych zainteresowanych.
O nowych konkursach dotyczących środków z UE będziemy Państwa informować na naszej stronie.
Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu: kontakt@welcomefinance.pl

Welcomefinace.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071/735 10 81

 

Zmiany dla pożyczki gotówkowej/kredytu konsolidacyjnego

Drodzy Klienci

W ramach przypomnienia przedstawiamy zmiany jakie w ostatnim okresie zostały wprowadzone dla pożyczki gotówkowej/kredytu konsolidacyjnego a także dodatkowe informacje, które mamy nadzieję będą pomocne podczas procesowania wniosków o pożyczkę gotówkową/kredyt konsolidacyjny.

- zwiększenie kwoty pożyczki i zaangażowania w Banku do kwoty 200 tys. zł dla klientów posiadających pozytywną historię w banku od minimum 12 miesięcy i posiadających klasę ryzyka A i B (nie dotyczy klientów uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej)

- zmiana sposobu wyliczania dochodu dla klientów uzyskujących dochód z tytułu działalności rolniczej:
-uwzględnienie faktur z ostatnich 12 miesięcy
- wymagane minimum 4 faktury z 12 miesięcy potwierdzające dochody ze sprzedaży ciągłej produktów rolnych w poszczególnych miesiącach
- akceptacja dopłat bezpośrednich jako dodatkowego źródła dochodu do działalności rolniczej
- akceptacja dzierżawy gospodarstwa rolnego w przypadku gruntów dzierżawionych od Gminy i/lub Agencji Nieruchomości Rolnych jako dodatkowego źródła dochodu do działalności rolniczej (Okres na jaki została zawarta umowa dzierżawy (licząc od daty wnioskowania o produkt) nie może być krótszy niż okres kredytowania)

- dla źródła dochodu emerytura możliwość wnioskowania na podstawie aktualnej decyzji/waloryzacji z aktualną wartością świadczenia

- dla źródła dochodu renta możliwość wnioskowania na podstawie aktualnej decyzji potwierdzającej okres i aktualną wysokość świadczenia

- dla źródła dochodu umowa zlecenie/umowa o dzieło możliwość wnioskowania na podstawie umów wraz z historią z ROR za okres 6 miesięcy potwierdzające wpływ świadczenia od Zleceniodawcy/ Zamawiającego

- udostępnienie możliwości Konsolidacji zobowiązań bez względu na okres ich spłacania

- dla źródła dochodu działalność gospodarcza: W okresie ostatnich 3 miesięcy dopuszcza się możliwość jednorazowego opóźnienia do 7 dni w zapłacie podatków do US/składek ZUS

- zmiana sposobu naliczania ubezpieczenia na życie: okres ubezpieczenia równy połowie okresu kredytowania

Zapraszamy do kontaktu!

Welcomefinace.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81
kontakt@welcomefinance.pl

 

Akcja ,,Dziś gotówka albo stówka”

Szanowni Klienci,

Mamy przyjemność poinformować, że od 12.01.2015 r. banki rozpoczynają akcję „Dziś gotówka albo stówka”, promującą szybkość udzielania pożyczek gotówkowych i wypłaty środków.

Mając na uwadze fakt, że tempo udzielenia pożyczki jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę, postanowiliśmy dać Ci  gwarancję szybkości. Złóż wniosek z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość i źródło dochodów oraz podpisz umowę pożyczki, a środki z pożyczki wypłacimy jeszcze tego samego dnia. Jeśli nam się to nie uda, wypłacimy Ci rekompensatę w kwocie 100 zł.

Podstawowe założenia akcji:

· okres trwania akcji – od 12.01.2015 r. do 28.02.2015 r.

· akcja skierowana jest do Klientów, którzy tego samego dnia: zawnioskują o dowolną pożyczkę gotówkową dostępną w ofercie banku (określoną w Regulaminie akcji), złożą komplet dokumentów potwierdzających wysokość i źródło dochodów oraz podpiszą umowę pożyczki

· Klient nie odstąpi od zawartej umowy pożyczki

· kwota pożyczki do wypłaty będzie nie większa niż 15.000 zł.

· jeżeli po spełnieniu przez Klientów warunków akcji związanych z wnioskowaniem i podpisaniem umowy o pożyczkę, bank nie zdąży wypłacić środków z przyznanej pożyczki tego samego dnia, wówczas bank wypłaci Klientowi rekompensatę w wysokości 100 zł (od kwoty rekompensaty bank przekaże należny podatek dochodowy)

· kwota rekompensaty będzie wypłacana Klientowi przelewem, w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy pożyczki.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Welcomefinace.pl Sp. z o.o.

ul. Legnicka 17/4

53-671 Wrocław

tel. 071 735 10 81

kontakt@welcomefinance.pl