Miesięczne archiwum: Marzec 2015

Oferty kredytowe na marzec 2015!

Od 1 marca 2015r w ofertach kredytowych banków dostępne są:

* Oferta kredytu konsolidacyjnego „Rata – 5%” – gwarantowana rata przenoszonych
kredytów mniejsza o 5% od aktualnie płaconej ( kredyt przenoszony nie może mieć więc niż 72 raty do końca kredytu)
* Promocja „kredyt z ochroną za niski procent” – kredyt z oprocentowaniem od 0 – 6,8%
(w ofercie Prime) lub 7,55% w ofercie standard i prowizją bankową 4,99%
* Promocja „wyprzedaż kredytów gotówkowych”
* Kredyt ratalny – na oświadczenie do ok. 9000 zł. netto
* Promocja „kredyt z premią” – za każdy 100 zł kredytu brutto wypłacane 10 zł premii
* Promocja „BIK pass” – obniżona prowizja kredytu o 2 p.p.
* Promocja „Pakiet Korzyści” –  polega na zwrocie 2% raty kredytu ( max. łącznie 30 zł.
miesięcznie)

Zapraszamy do kontaktu!
Welcomefinance.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81
pon-pt: 9.00-17.00
e-mail: kontakt@welcomefinance.pl

Uwaga! Promocja „0 złotych za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu”!

Informujemy, że dla nowych wniosków o kredyty mieszkaniowe w PLN składanych od 23 lutego 2015 r. do 30 maja 2015 r. wprowadzono Promocję „0 złotych za inspekcję
nieruchomości przed udzieleniem kredytu”.

Promocja polega na zwolnieniu z opłaty za inspekcję nieruchomości, której wysokość
standardowa określona jest w punkcie 2.27 Taryfy Prowizji i Opłat dla Klientów
Indywidualnych (TPiO) oraz dotyczy zarówno opłaty dla lokali mieszkalnych, jak i opłat za inspekcję domów i działek.
Promocja dotyczy Kredytów Mieszkaniowych, Kredytów Mieszkaniowych z programem MDM oraz Kredytów Mieszkaniowych z dotacją NFOŚ.

Zapraszamy do kontaktu!
Welcomefinance.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81
e-mail: kontakt@welcomefinance.pl

Kredyt na oświadczenie (kredyt gotówkowy i konsolidacyjny)

Kredyt od: 1000 do 20 000 PLN

Okres kredytowania: 6-120 miesięcy

Wymagane dokumenty:
- dowód osobisty
- drugi dokument tożsamości ze zdjęciem
- oświadczenie klienta a uzyskiwanych dochodzie

Uwaga! Dla niżej wymienionych typów zatrudnienia wymagane będą także poniższe dokumenty:
– wolny zawód – kopia dokumentu rejestracyjnego firmy/ licencji/ dyplomu/ pozwolenia na wykonywanie zawodu/ zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
– emerytura/renta/renta resortowa/renta rodzinna – legitymacja emeryta- rencisty
– kontrakt marynarski – książeczka żeglarska
– działy specjalne produkcji rolnej – decyzja o nadaniu NIP
– posłowie – legitymacja poselska
– prezesi i członkowie zarządu – wyciąg z KRS


Zapraszamy do kontaktu!

Welcomefinance.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
Tel. 071/ 735 10 81
email: kontakt@welcomefinance.pl