Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Profesjonaliści w Biznes Pożyczce

Dotychczasowe 24 profesje zostały rozszerzone o 6 nowych zawodów: logopedę, dietetyka, fryzjera, warsztat samochodowy, Klientów świadczących usługi leśne lub usługi wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi bądź dzierżawionymi.

Pożyczka dla białej branży (lekarz, stomatolog, weterynarz, NZOZ)

*  maksymalna kwota pożyczki:

 • 400.000 PLN na oświadczenie,
 • 500.000 PLN na warunkach standardowych (w przypadku, gdy wyniki finansowe potwierdzi biuro rachunkowe/księgowe

*  oprocentowanie od 8,9%,

*  prowizja od udzielonej pożyczki od 0,99%,

*  dostępna konsolidacja zewnętrznych zobowiązań już na podstawie odcinka płatności ostatniej raty.

 Pożyczka dla pozostałych profesjonalistów (w tym nowych branż)

*  maksymalna kwota pożyczki:

 • 300.000 PLN na oświadczenie,
 • 500.000 PLN na warunkach standardowych (w przypadku, gdy wyniki finansowe potwierdzi biuro rachunkowe/księgowe

*  oprocentowanie od 8,9%,

prowizja od udzielonej pożyczki od 0,99%,

*  dostępna konsolidacja zewnętrznych zobowiązań już na podstawie odcinka płatności ostatniej raty.

Zapraszamy do kontaktu!
Welcomefinance.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81
kontakt@welcomefinance.pl

Dotacje i pożyczki z UE

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska przyjęła już większość programów operacyjnych i regionalnych w ramach nowej perspektywy finansowania z funduszy UE. Do wykorzystania z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzymała 82,5 mld euro. W Polsce realizowanych będzie:

6 krajowych programów operacyjnych:
1. Program Infrastruktura i Środowisko
2. Program Inteligentny Rozwój
3. Program Polska Cyfrowa
4. Program Wiedza Edukacja Rozwój
5. Program Polska Wschodnia
6. Program Pomoc Techniczna
16 regionalnych, w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”

oraz:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
3. Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa

W 2015 r. ogłoszone zostaną pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy finansowej. Oferujemy kompleksową pomoc w realizacji projektów, w tym: wybór źródła dofinansowania, opracowanie wniosku o środki z funduszy unijnych, wsparcie merytoryczne podczas realizacji projektu oraz jego rozliczenie. Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców, osoby fizyczne, rolników, przedstawicieli jst, sektora nauki i innych zainteresowanych.
O nowych konkursach dotyczących środków z UE będziemy Państwa informować na naszej stronie.
Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu: kontakt@welcomefinance.pl

Welcomefinace.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071/735 10 81

 

Zmiany dla pożyczki gotówkowej/kredytu konsolidacyjnego

Drodzy Klienci

W ramach przypomnienia przedstawiamy zmiany jakie w ostatnim okresie zostały wprowadzone dla pożyczki gotówkowej/kredytu konsolidacyjnego a także dodatkowe informacje, które mamy nadzieję będą pomocne podczas procesowania wniosków o pożyczkę gotówkową/kredyt konsolidacyjny.

- zwiększenie kwoty pożyczki i zaangażowania w Banku do kwoty 200 tys. zł dla klientów posiadających pozytywną historię w banku od minimum 12 miesięcy i posiadających klasę ryzyka A i B (nie dotyczy klientów uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej)

- zmiana sposobu wyliczania dochodu dla klientów uzyskujących dochód z tytułu działalności rolniczej:
-uwzględnienie faktur z ostatnich 12 miesięcy
- wymagane minimum 4 faktury z 12 miesięcy potwierdzające dochody ze sprzedaży ciągłej produktów rolnych w poszczególnych miesiącach
- akceptacja dopłat bezpośrednich jako dodatkowego źródła dochodu do działalności rolniczej
- akceptacja dzierżawy gospodarstwa rolnego w przypadku gruntów dzierżawionych od Gminy i/lub Agencji Nieruchomości Rolnych jako dodatkowego źródła dochodu do działalności rolniczej (Okres na jaki została zawarta umowa dzierżawy (licząc od daty wnioskowania o produkt) nie może być krótszy niż okres kredytowania)

- dla źródła dochodu emerytura możliwość wnioskowania na podstawie aktualnej decyzji/waloryzacji z aktualną wartością świadczenia

- dla źródła dochodu renta możliwość wnioskowania na podstawie aktualnej decyzji potwierdzającej okres i aktualną wysokość świadczenia

- dla źródła dochodu umowa zlecenie/umowa o dzieło możliwość wnioskowania na podstawie umów wraz z historią z ROR za okres 6 miesięcy potwierdzające wpływ świadczenia od Zleceniodawcy/ Zamawiającego

- udostępnienie możliwości Konsolidacji zobowiązań bez względu na okres ich spłacania

- dla źródła dochodu działalność gospodarcza: W okresie ostatnich 3 miesięcy dopuszcza się możliwość jednorazowego opóźnienia do 7 dni w zapłacie podatków do US/składek ZUS

- zmiana sposobu naliczania ubezpieczenia na życie: okres ubezpieczenia równy połowie okresu kredytowania

Zapraszamy do kontaktu!

Welcomefinace.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81
kontakt@welcomefinance.pl

 

Akcja ,,Dziś gotówka albo stówka”

Szanowni Klienci,

Mamy przyjemność poinformować, że od 12.01.2015 r. banki rozpoczynają akcję „Dziś gotówka albo stówka”, promującą szybkość udzielania pożyczek gotówkowych i wypłaty środków.

Mając na uwadze fakt, że tempo udzielenia pożyczki jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę, postanowiliśmy dać Ci  gwarancję szybkości. Złóż wniosek z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość i źródło dochodów oraz podpisz umowę pożyczki, a środki z pożyczki wypłacimy jeszcze tego samego dnia. Jeśli nam się to nie uda, wypłacimy Ci rekompensatę w kwocie 100 zł.

Podstawowe założenia akcji:

· okres trwania akcji – od 12.01.2015 r. do 28.02.2015 r.

· akcja skierowana jest do Klientów, którzy tego samego dnia: zawnioskują o dowolną pożyczkę gotówkową dostępną w ofercie banku (określoną w Regulaminie akcji), złożą komplet dokumentów potwierdzających wysokość i źródło dochodów oraz podpiszą umowę pożyczki

· Klient nie odstąpi od zawartej umowy pożyczki

· kwota pożyczki do wypłaty będzie nie większa niż 15.000 zł.

· jeżeli po spełnieniu przez Klientów warunków akcji związanych z wnioskowaniem i podpisaniem umowy o pożyczkę, bank nie zdąży wypłacić środków z przyznanej pożyczki tego samego dnia, wówczas bank wypłaci Klientowi rekompensatę w wysokości 100 zł (od kwoty rekompensaty bank przekaże należny podatek dochodowy)

· kwota rekompensaty będzie wypłacana Klientowi przelewem, w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy pożyczki.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Welcomefinace.pl Sp. z o.o.

ul. Legnicka 17/4

53-671 Wrocław

tel. 071 735 10 81

kontakt@welcomefinance.pl

 

Dotacje i pożyczki dla rolników

Rolnictwo w Polsce jest coraz nowocześniejszym działem gospodarki. Dzieje się tak niewątpliwie dzięki dużemu wsparciu z budżetu Unii Europejskiej. Wymagania rynku unijnego, jak również dążenie do koncepcji rolnictwa zrównoważonego oraz zainteresowanie rolnictwem ekologicznym i agroturystyką, wpływają na konieczność modernizacji gospodarstw rolnych. Wymaga to zarówno inwestycji w sprzęt, jak i w wiedzę, co z uwagi na specyfikę tej branży bardzo często powoduje konieczność pozyskania finansowania zewnętrznego.

Rolnikom oraz podmiotom działającym w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych oferujemy pomoc w zakresie uzyskania dofinansowania zarówno w formie kredytów oraz pożyczek, jak i dotacji z UE. W szczególności oferujemy: wybór źródła dofinansowania, opracowanie wniosku, wsparcie merytoryczne podczas realizacji inwestycji oraz jej rozliczenie.

Proponujemy pomoc w uzyskaniu:
1. dotacji i pożyczek z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2. kredytów preferencyjnych;
3. kredytów i pożyczek na maszyny i urządzenia wszystkich marek, w tym: Zetor, Weidemann, Kubota;
4. finansowania na zakup gruntów rolnych;
5. innych, związanych z działalnością rolniczą.

O nowych konkursach dotyczących środków z UE będziemy Państwa informować na naszej stronie.
Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu: kontakt@welcomefinance.pl

Welcomefinace.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071/735 10 81

Biznes pożyczka, biznes hipoteka

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą:
✻ Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej – 12 miesięcy
✻ Cel – dowolny związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
✻ Minimalna kwota – 15 000 zł
✻ Maksymalna kwota – 300 000 zł
✻ Waluta – PLN
✻ Okres kredytowania – 6-120 miesięcy
✻ Raty – równe
✻ Zabezpieczenie majątkowe – brak
✻ Ubezpieczenie – dobrowolne
✻ Minimalny dochód – min. 2000 zł netto
✻ Minimalny przychód – min. 10 000 zł
✻ Rachunek w banku – rekomendowany

Lekarze, stomatolodzy, właściciele NZOZ, weterynarze, architekci, geodeci, notariusze, radcy prawni, adwokaci, komornicy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze przysięgli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:
✻ Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej – 12 miesięcy
✻ Cel – dowolny związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
✻ Minimalna kwota – 15 000 zł
✻ Maksymalna kwota – 300 000 zł
✻ Waluta – PLN
✻ Okres kredytowania – 6-120 miesięcy
✻ Raty – równe
✻ Zabezpieczenie majątkowe – brak
✻ Ubezpieczenie – dobrowolne
✻ Minimalny dochód – min. 2000 zł netto
✻ Minimalny przychód – min. 10 000 zł
✻ Rachunek w banku – rekomendowany

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą:
✻ Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej – 12 miesięcy
✻ Cel – dowolny związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
✻ Minimalna kwota – 15 000 zł
✻ Maksymalna kwota – 20 000 zł
✻ Waluta – PLN
✻ Okres kredytowania – 6-36 miesięcy
✻ Raty – równe
✻ Zabezpieczenie majątkowe – brak
✻ Ubezpieczenie – dobrowolne
✻ Minimalny dochód – min. 2000 zł netto
✻ Minimalny przychód – min. 10 000 zł
✻ Rachunek w banku – rekomendowany

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki: cywilne, partnerskie, jawne, komandytowe, komandytowo- akcyjne, z o.o., akcyjne oraz spółdzielnie (z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowej):
✻ Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej – 6 miesięcy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich; 12 miesięcy w przypadku pozostałych podmiotów
✻ Cel – dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz konsolidacją zobowiązań
✻ Minimalna kwota – 30 000 zł
✻ Maksymalna kwota – 300.000 zł (karta podatkowa, ryczałt), 1.000.000 zł (KPiR), 2.000.000 zł (pełna księgowość)
✻ Waluta – PLN
✻ Okres kredytowania – 6 – 240 miesięcy
✻ Raty – równe lub malejące
✻ Zabezpieczenie majątkowe – hipoteka na nieruchomości Wnioskodawcy lub osoby trzeciej, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości
✻ Ubezpieczenie – brak
✻ Minimalny dochód – brak (możliwa strata)
✻ Minimalny przychód – brak (możliwa strata)
✻ Rachunek w banku – wymagany (do uruchomienia)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Estera Mastelarz
Welcomefinance.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
Tel./fax. 71 721 87 88
kom.  698 506 780
e-mail: estera.mastalerz@welcomefinance.pl

 

Biznes pożyczka w bankach dla nieprofesjonalistów

Banki wprowadziły promocyjną ofertę dla nieprofesjonalistów na kredyt gotówkowy. Poniżej kilka wyróżników:

Nowe uproszczone warunki dla Nieprofesjonalistów to: 

* Minimum formalności:
wystarczy dowód osobisty oraz oświadczenie o dochodach lub PIT (w zależności od rodzaju Klienta ),
bez zaświadczeń z US / dowodów opłat podatku,

* Wysoka kwota pożyczki – nawet 50.000 zł bez zabezpieczeń

* Atrakcyjne oprocentowanie - już od 9,9%

* Korzystne ubezpieczenie
dostosowane do specyfiki firmy obejmujące utratę zysku oraz zdarzenia losowe

* Szybkość  - wstępna oferta kredytowa w 5 minut, a gotówka na rachunku nawet
w 48 godzin!

 

Zapraszamy do kontaktu

Estera Mastelarz
Welcomefinance.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
Tel./fax. 71 721 87 88
kom.  698 506 780
e-mail: estera.mastalerz@welcomefinance.pl

Akceptacja deweloperów przez banki – bez rachunku powierniczego!

Szanowny Kilencie!

Informujemy, że banki wdrożyły zmiany do swojego podejścia odnośnie
kredytów hipotecznych udzielanych w ramach rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych „Mieszkanie dla Młodych”. Większy apetyt banków na kredyty w ramach MDM wyraża się w poniższych zmianach:

- Po pierwsze, odchodzą od uprzednio stosowanego wymagania, aby nieruchomości
z rynku pierwotnego mające być finansowane MDM’em były co najmniej
w stanie deweloperskim. Od stycznia 2015 banki będą akceptować:

 • nieruchomości z rynku pierwotnego posiadające rachunek powierniczy
  na każdym etapie zaawansowania budowy
 • w przypadku inwestycji bez takiego rachunku wymaganiem banków będzie, aby były one co najmniej w stanie surowym zamkniętym przez co rozumiemy:
  etap budowy, w którym budynek jest w całości wzniesiony (lecz jego ściany nie są wykończone), zwieńczony dachem, a także posiada zamontowaną stolarkę okienną
  i drzwiową. Jednocześnie maksymalny okres uzyskania pozwolenia na użytkowanie kredytowanej nieruchomości nie powinien być  dłuższy niż 12 miesięcy od daty przeprowadzenia wyżej wymienionej weryfikacji potwierdzającej stan surowy zamknięty inwestycji, oraz powinien wynikać z dokumentacji dotyczącej przedmiotu kredytowania.

- Po drugie, możliwość skorzystania z dopłat w ramach MDM nie będzie już ograniczona wyłącznie dla oferty standardowej – Niski Procent. Kredyt z dopłatą będzie można procesować w ramach wszystkich dostępnych ofert – standardowej i promocyjnej!

Zapraszamy do kontaktu

zdjęcie pani doradca finansowy

Oferta ”Mieszkaj bez kompromisów”

Z przyjemnością informujemy o utrzymaniu przez banki w sprzedaży oferty kredytów hipotecznych „Mieszkaj bez kompromisów” na kolejny okres, tj. od 1 stycznia 2015r. do 31 stycznia 2015r., w ramach której gwarantują następujące warunki:

a) 0% prowizji za udzielenie Kredytu hipotecznego,
b) stała marża w wysokości 1,65 p.p.

Najważniejsze warunki skorzystania z oferty:

- czas trwania promocji – od 1 stycznia 2015 roku (włącznie) do 31 stycznia 2015 roku (włącznie)

- termin przesłania kompletnego wniosku do centrali banku – 13 lutego 2015 roku

- podpisanie umowy kredytowej - do 31 marca 2015 roku (włącznie)

- minimalna kwota kredytu – 100 000 PLN

- jeden z kredytobiorców nie może mieć więcej niż 35 lat (rocznikowo) i musi uzyskiwać aktualnie średniomiesięczny akceptowalny dochód na poziomie minimum 1 000 PLN

- konieczne jest posiadanie lub założenie rachunku z deklaracją comiesięcznych wpływów w minimalnej kwocie 2 000 PLN oraz przystąpienie do programu ubezpieczeniowego (jednego z kredytobiorców) opcja Życie, Standard lub Premium.

Oferta dotyczy zarówno rynku pierwotnego jak i wtórnego, a promocją objęte są wnioski
o kredyt hipoteczny i budowlano-hipoteczny. W ramach tych wniosków możliwe jest dołączenie celu „refinansowanie nieudokumentowanych kosztów” na dotychczasowych zasadach oraz spłata kredytu, który był przeznaczony tylko na cel mieszkaniowy.

Ofertą NIE są objęte kredyty konsolidacyjne (na spłatę kredytów niemieszkaniowych) oraz pożyczki hipoteczne.

Z oferty wyłączone są również podwyższenia istniejących kredytów oraz refinansowanie kredytów w banku, za wyjątkiem sytuacji spłaty kredytu hipotecznego przeznaczonego na nabycie działki gruntu pod warunkiem jednoczesnego wnioskowania o sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego.

Zapraszamy do kontaktu

zdjęcie pani doradca finansowy

Promocja „Zwrot opłaty za inspekcję nieruchomości po wypłacie kredytu”

Drogi Kliencie!

Informujemy o wprowadzeniu przez banki promocji „Zwrot opłaty za inspekcję
nieruchomości po wypłacie kredytu”
. Promocją zostaną objęte wnioski o kredyt
mieszkaniowy w PLN składane od 1 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r.

Zwrot opłaty za inspekcję poniesioną przez Klienta w momencie składania wniosku będzie następował po wypłacie całości lub pierwszej transzy kredytu. Zwracany koszt opłaty za
inspekcję zostanie zaliczony na poczet najbliższej raty.

Zapraszamy do kontaktu

zdjęcie pani doradca finansowy