Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Uwaga zmaniny w Programie Rodzina na Swoim

 

Uwaga zmiany w Programie Rodzina na Swoim

 

 

W nowej Ustawie zmiany dotyczyć będą:

 

 • obniżenie maksymalnej dopuszczalnej przez program ceny kredytowej nieruchomości, a mianowicie obniżenie wskaźnika korygującego średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z poziomu 1,4 do poziomu:

  a) 0,8 dla zakupu nieruchomości na rynku wtórnym

  b) 1,0 dla pozostałych celów kredytowania

 • możliwość udzielenia kredytu preferencyjnego osobom nie pozostającym w związku małżeńskim, innym niż osoby samotnie wychowujące dzieci przy jednoczesnym:

  a)ograniczeniu kredytowania do zakupu, budowy wyłącznie lokalu mieszkalnego o maksymalnej powierzchni użytkowej 50 m2.

  b) ograniczeniu wielkości bazowej, przyjmowanej do ustalenia wysokości dopłat, do 30 m2.

 • Wprowadzenie limitu wieku- Docelowy kredytobiorca na dzień złożenia wniosku nie może mieć więcej niż 35 lat.

 • Zakończenie przyjmowania wniosków o udzielenie kredytu preferencyjnego z dniem 31.12.2012

 

www.welcomefinance.pl

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych