Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Co się dzieje w przypadku śmierci właściciela konta?

Co się dzieje w przypadku śmierci właściciela konta?

W zależności od sytuacji prawnej, możemy spotkać się z różnymi problemami z dostępem do konta raz środków na nim zgromadzonych. Istnieją pewne rozwiązania, które pomogą zabezpieczyć się przed brakiem dostępu do środków, w przypadku śmierci właściciela.

Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej spotykanych sytuacji.

Sytuacja I – wspólne konto bankowe

W przypadku śmierci jednego z współwłaścicieli,  druga osoba może dalej korzystać z konta, jednak połowa ze zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej, w przypadku śmierci drugiej osoby.

Zgodnie z prawem, jeśli współwłaścicielem jest osoba nienależąca do rodziny, to przyszłym właścicielom przysługuje roszczenie o zwrot  zgromadzonych środków. Natomiast w sytuacji kiedy jest konto wspólne małżonków lub  dzieci, to zgromadzone środki należą się spadkobiercom zgodnie z proporcjonalnym podziałem.

Sytuacja II – samodzielne konto banku

Często zdarza się, że osoby posiadają samodzielne konto bankowe i w przypadku śmierci dostęp do zgromadzonych środków jest nieco utrudniony. Bank blokuje wszystkie środki, do czasu podziału masy spadkowej.

Jedynym zabezpieczeniem w takiej sytuacji jest podpisanie pełnomocnictwa, w którym będzie zapis, iż nie wygasa ono w chwili śmierci mocodawcy. W przeciwnym razie pełnomocnictwo traci ważność.

Pełnomocnik ma pewne ograniczenia w zarządzaniu  środkami na koncie. Środki powinny  zostać  przekazane  do masy spadkowej, aby zabezpieczyć interesy spadkobierców.  

Sytuacja III  – zapis bankowy

Prawo bankowe pozwala w ramach tzw. zapisu bankowego przekazać wskazanym osobom odpowiednie kwoty na wypadek śmierci.  Jest to korzystne rozwiązanie bez konieczności zakładania konta wspólnego oraz ustalania pełnomocnictwa do konta.

Prawo ogranicza krąg osób, na rzecz których można ustanowić tzw. zapis bankowy. Należą do nich: współmałżonek, zstępni do drugiego stopnia (dzieci, wnukowie), rodzeństwo oraz wstępni d drugiego stopnia (rodzice, dziadkowie). Ograniczeniu podlega również kwota do wysokości dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, do 69 830 zł.

Na uwagę zasługuje fakt, iż korzystając z zapisu bankowego, kwota ta nie wchodzi w skład masy spadkowej i można w ten sposób uniknąć sporządzania testamentu.

Czym się różni śmierć, a uznanie za zmarłego?

W literaturze prawa, to dwie różne sprawy. W przypadku przedstawienia aktu  zgonu, nie ma problemu w otwarcie spadku, sprawa jest tutaj jasna, spadek zostaje otwarty. Jeśli śmierć nastąpiła w związku z katastrofą lotniczą, morską lub innym zdarzeniem i odnalezienie  i identyfikacja zwłok jest niemożliwa, to aby otworzyć spadek, potrzebne jest konstytutywne orzeczenie sądowe.  Zgodnie z art. 30 kodeksu cywilnego:

„Kto zaginał w  czasie podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, ten może być uznany za zmarłego po upływnie 6 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie”. 

Do tego momentu osoba ta prawnie uznawana  jest, tak jakby ciągle żyła.

 

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji zapraszamy do zakłdaki kontakt.

 

www.welcomefinance.pl

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych