Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

„Rodzina na swoim” nie będzie trwać wiecznie

Jest to kredyt dostępny w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. W ramach tego programu kredytobiorca zapłaci do 50% odsetek mniej przez pierwsze 8 lat. Kredyt jest udzielany tylko w PLN, przez co eliminujemy ryzyko kursowe, na dość długi okres - 30 lat, w ratach równych lub malejących.

Dla kogo  kredyt z dopłatą "Rodzina na swoim"?

Kredyt jest przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla :

 • małżonków

 • osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko :

- małoletnie

- na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny

- uczące się (do 25r.ż.)

Osoby ubiegające się o kredyt mieszkaniowy z dopłatą:

- mogą tylko raz skorzystać z preferencyjnego kredytu z dopłatą

- w chwili podpisania umowy kredytu preferencyjnego nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami domu lub mieszkania.

Jeśli kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej, do kredytu mogą przystąpić też: zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie docelowego kredytobiorcy.

 

Warunki udzielenia kredytu z dopłatą:

 • zgodnie z ustawą, kredytem mogą być objęte mieszkania, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 mkw oraz domy jednorodzinne o maksymalnej powierzchni 140 mkw.

 • nieruchomości muszą być położone na terytorium RP.

 • Skarb Państwa dopłaci tylko 50 metrów mieszkania i 70 metrów domu.

 • dodatkowa cena metra kwadratowego mieszkania nie może przekroczyć limitów ustalanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które są podawane dla każdego województwa oddzielnie i publikowane raz na kwartał.

 • dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczanych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej (średnia arytmetyczna trzymiesięcznej stopy WIBOR z trzech miesięcy) powiększona o 2 punkty procentowe. Taki wskaźnik obliczony w pierwszym kwartale obowiązuje w drugim kwartale

 • dopłaty są wolne od podatku

 

Przeznaczenie kredytu "Rodzina na swoim"

Kredytem mieszkaniowym z dopłatą możesz sfinansować:

 • zakup lub budowę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

 • zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego

 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej

 • budowa domu jednorodzinnego, nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa budynku.

Aby uzyskać kredyt z dopłatą w programie "Rodzina na swoim" trzeba posiadać zdolność kredytową tak jak przy kredycie hipotecznym. Kwota kredytu preferencyjnego może być powiększona o jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem, do wysokości 2% kwoty kredytu. Karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 6 miesięcy. Jeśli chodzi o pozostałe parametry takie jak: oprocentowanie, prowizja, wkład własny, ubezpieczenia, wcześniejsza spłata, to banki mają dowolność.

 

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji zapraszamy do zakłdaki kontakt.

 

www.welcomefinance.pl

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych