Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Subkonto mieszkaniowe zamiast kasy budowlanej

Housing sub-accounts instead of building societies?

3 czerwca br. Premier Beata Szydło przedstawiła założenia programu „Mieszkanie plus”.

Program ma zachęcać obywateli do długookresowego oszczędzania na cele mieszkaniowe poprzez tzw. Subkonta mieszkaniowe. Do  oszczędności gromadzonych na cele mieszkaniowe ma być dopłacana premia z budżetu państwa. System będzie premiował wytrwałych klientów. Co prawda oszczędności będzie można wycofać w każdym czasie, ale ci którzy dotrzymają warunków umowy otrzymają poza odsetkami premię równoważną kilkudziesięcioma procentom zgromadzonych oszczędności. Pomysł wzoruje się na niemieckich kasach oszczędnościowo – budowlanych. W wyżej wymienionych instytucjach oszczędza ponad 50 mln klientów z 11 krajów.

Można powiedzieć, że program  jest alternatywą dla kończącego się programu MDM.

 

Model biznesowy polega na zgromadzeniu oszczędności do 40-50 % finansowanego celu mieszkaniowego, co też powoduje bardzo niskie ryzyko banku. Klienci, którzy skorzystają z takiego programu po kilku latach poza otrzymanymi odsetkami od zgromadzonych środków, otrzymają również premię z budżetu państwa, która jest przyznawana każdego roku.

 

Niniejszy model zachęca do oszczędzania na cele mieszkaniowe w dłuższej perspektywie oraz wpłynie na stabilność finansową instytucji finansowych, co też przełoży się też na wymierne korzyści dla gospodarki.

 

Stworzenie stabilnego systemu opartego na długoterminowym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, należy głównie do Rekomendacji Mieszkaniowych Związków Banków Polskich.

 

ZBP prognozuje, że w Polsce mogłaby oszczędzać nawet 5 mln osób.

 

Kraj

Nowe kredyty na cele mieszkaniowe udzielone przez kasy

 (w MLD EURO)

Udział kas oszczędnościowych w rynku nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych

Niemcy

32,40

19,50%

Chorwacja

0,10

16,20%

Rumunia

0,02

1,36%

Słowacja

0,53

10,50%

Czechy

1,35

21,00%

Węgry

0,40

27,60%

 

Źródło:  European Federation of Building Societies.

 

Pojawia się zasadnicze pytanie, czy Polacy zechcą faktycznie oszczędzać i czy nie

Wpłynie to negatywnie na rynek deweloperski.

 

 

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych