Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Fundusze inwestycyjne jako alternatywna forma lokowania oszczędności

 

W sytuacji taniejącego pieniądza w formie kredytów, niskich stóp procentowanych w bankach, klienci zaczynają szukać alternatywnych form oszczędzania pieniędzy i lokowania nadwyżek finansowych. Kredyt hipoteczne oraz oprocentowanie  lokat w bankach jest na bardzo niskim poziomie. Rada Polityki Pieniężnej  obniża stopy procentowe aby pobudzić gospodarkę. W związku z powyższym lokowanie środków w bankach na lokatach daje nam coraz niższy  zysk. Obecnie lokaty oprocentowane są średnio od 3-6% w skali roku, zmienna stopa Wibor (stopa po jakiej banki pożyczają środki pieniężne innym bankom)  znacznie spadła i wynosi 3,46%  (stopa na dzień 11.03.2013). Zmienna stopa Wibid, czyli roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za  środki przyjęte w depozyt od innych banków wynosi 3,260% (stopa na dzień 11.03.2013).

W związku z powyższym do łask  wrócą inwestycje giełdowe oraz  fundusze.

Welcomefinance.pl Sp. z o.o. poleca fundusze inwestycyjne Allianz jako alternatywna forma oszczędzania. Do dyspozycji mają Państwo 9 funduszy zróżnicowanych poziomem ryzyka. Fundusze pozwalają inwestorom osiągnąć wyższe stopy zwrotu niż na zwykłej lokacie, ale w dłuższy horyzoncie czasowym. Na pewno nie wrócimy do sytuacji sprzed 2008 r. gdzie wszyscy nawet ci najmniej doświadczeni inwestorzy przenosili środki do najbardziej agresywnych funduszy. Poziom ryzyka należy dostosować   do swoich możliwości, okres kredytowania i akceptowanego poziomu ryzyka.

Jeśli Państwo świadomie podejmiecie decyzję o inwestycji i dopasujecie poziom ryzyka do swoich oczekiwań, to inwestycje będzie pewniejsza i przemyślana.

Proponujemy Państwu różne fundusze w zależności od stopy ryzyka:

 - Allianz  Selektywny

- Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

- Allianz Akcji Plus

- Allianz Akcji

- Allianz Aktywnej Alokacji

- Allianz Stabilnego Wzrostu

- Allianz Obligacji Plus

- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

- Allianz Pieniężny.

Zadzwoń, nasz doradca pomoże ci podpisać i otworzyć zlecenie rejestru.

Sam wybierasz i zarządzasz funduszami  przez internet.

 

Monika Chajęcka

tel. 71/735 10 81
e-mail: monika.chajecka@welcomefinance.pl

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych