Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Czy można się ubezpiecznyć od meteorytów?

Wykup ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych!

W Rosji  pojawiło się niedawno niecodzienne zjawisko - deszcz meteorytów. Rannych zostało około tysiąca osób. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, głównie dachy i okna. Dopiero po tym zdarzeniu pojawiło się zainteresowanie możliwością wykupienia polisy chroniącej przed 'ryzykami nienazwanymi' - istnieją polisy ubezpieczeniowe z taką opcją.

Obecnie nie ma na rynku ubezpieczeniowym polisy która odpowiadałaby takiemu zakresowi, ale większość ubezpieczeń majątkowych posiada w swoim zakresie nadzwyczajne zdarzenia jak na przykład upadek meteorytu.

Ubezpieczenie oparte na formule All Risk (ang. Wszystkich Ryzyk) oznacza, że ochroną objęte są wszystkie zdarzenia, które nie są opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Osoba decydująca się na takie ubezpieczenie powinna opierać się na jego zakresie. Rzeczywistość jest jednak inna - większość klientów przy wyborze ubezpieczenia kieruje się ceną.

Polisa oparta na formule all risk daje klientowi możliwość ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk, również  tych których nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawierania ubezpieczenia. Jeśli chodzi o śmierć, która została spowodowana upadkiem, to byłoby podstawą do wypłaty odszkodowania z ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie są przekonane do tego pomysłu i na razie nie planują wprowadzania specjalnych polis chroniących życie przed upadkiem meteorytów.

Nasz agent przygotuje ofertę ubezpieczenia mienia od ryzyk nienazwanych, dzięki czemu otrzymasz kompleksową ochronę.

 

Zadzwoń na naszego agenta ubezpieczeniowego:

Estera Mastalerz
kom. 698 506 780
e-mail. estera.mastalerz@welcomefinance.pl

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych