Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Promocja - kredyty unijne od 0 do 2% - to nie żart

Istnieje możliwość otrzymania  pożyczki w ramach inicjatywy  Jeremie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstwo w województwa dolnoścląsiego. Oprocentowanie pożyczek wynosi od 0 do 2% w skali roku  na warunkach korzytsnijeszych niż rynkowe.

Pożyczka może  być przeznaczona na:

- finansowaniu inwestycji polegających m. in.: na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów

produkcyjno-usługowo-handlowych,

- tworzenie nowych miejsc pracy,

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technoligicznych,

- zakup wyposażenia, maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Pożyczka unijna z Welcomefinance.pl Sp. z o.o.

Oferta Funduszu jest kierowana do mikro- i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego. Nasza firma współpracuje z kilkoma funduszami, które zajmują się udzielaniem pożyczek. W ramach współpracy profesjonalnie badamy potrzebny firmy oraz przygotowujemy wnioski i załatwiamy wszelkie firmlaności związane z udzielaniem pożyczki. Poniżej przykładowe oferty funuszy:


Kto może otrzymać pożyczkę:

- zatrudniający do 50 pracowników
- mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa dolnośląskiego
- działający co najmniej 3 miesiące
- posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
- mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
- działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, -zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna

Jaką pożyczkę można otrzymać:

- do 1000 000 zł

- maksymlanie na okres 5 lat

- oprocentowanie na zasadach de minimis  od 0 do 2%

- oprocentowanie na zasadach rynkowych od 4,5%

- możliwa karacnja w spłacie kapitału do 6 miesięcy.


Zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

 

Pomgamy wypełniać wnioski, doradzamy, badamy zdolność kredytową i

zabepzieczenia.

 

Zapraszamy do kontaktu zainteresowane firmy.

Welcomefinance.pl Sp. z o.o. 

e-mail: kontakt@welcomefinance.pl

tel. 71/735 10 81

 

 

 

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych